Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

1134227_Transition---Juliana-van-Stolberglaan-Toren-C---frame-4---16837---2021-05-31.jpg
1138638_Juliana-Van-Stolberglaan-11062020_120154.jpg
1138639_Juliana-Van-Stolberglaan-Bathroom.jpg

Meest gestelde vragen

Hier vindt u de meest gestelde vragen en hun antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u contact opnemen met één van de verhurende makelaars.

Algemeen
Ik ben geïnteresseerd en wil huren. Wat moet ik doen?

Stap 1: Check allereerst verderop in deze FAQ of u voldoet aan de gestelde huurvoorwaarden. Indien u niet voldoet aan de voorwaarden kunnen wij u helaas voor dit project niet verder van dienst zijn. Verder in deze FAQ kunt u lezen welke documenten er voor u van toepassing zijn.

Stap 2: Schrijf u in via de Woningselector onder het kopje 'Huur een woning'. Vervolgens opent de woningselector en kunt u aan de linkerkant van de selector de lijst weergeven met alle appartementen en eventueel selecties aangeven (status, prijs, slaapkamer, oppervlakte). U kunt, bij interesse, een woning uw voorkeur meegeven door op het hartje te klikken (deze kunt u later eventueel altijd nog aanpassen). Hierna komt deze woning in uw 'winkelmandje'. U kunt ook een verdieping selecteren en de plattegrond van de verdieping bekijken. Vanaf de verdiepingsplattegrond selecteert u een woning door deze aan te klikken. Vervolgens klikt u op 'bekijk woning' waarna u alle informatie ziet over de desbetreffende woning alsmede de plattegrond. Nadat u uw voorkeuren heeft aangegeven kunt u deze definitief maken door op het hartje bovenin het venster te klikken en daarna de gevraagde gegevens in te vullen. 

Stap 3: U ontvangt een e-mail waarmee u een wachtwoord aan kunt maken. Vervolgens kunt u inloggen in uw digitale dossier (het IDD). Goed om te weten: uw e-mailadres is uw gebruikersnaam, het wachtwoord heeft u zojuist zelf aangemaakt. Duurt dit langer dan 15 minuten, controleer dan even uw SPAM box.

Stap 4: Vul uw persoonlijke en financiële gegevens aan in uw persoonlijke iDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al automatisch ingevuld. Heeft u aangegeven dat u samen met een partner huurt? Vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.

Stap 5: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het iDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Als u alle documenten hebt geüpload, kunt u klikken op ‘Documenten compleet’. Heeft u aangegeven dat u samen met uw partner huurt? Dan moet u ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’ uploaden.

Stap 6: Gaat uw voorkeur bij nader inzien toch naar een andere type woning? Dan kunt u deze wijzigen, met de knop ‘Woningvoorkeuren wijzigen’. Klaar? Niks vergeten bij de gevraagde documenten? Verstuur dan uw inschrijving door te klikken op de ‘Documenten compleet’.

Stap 7: Wanneer uw dossier compleet is zullen we proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dat doen we op basis van uw opgegeven woonvoorkeuren, het aantal voorkeuren per woning, de ingevulde gegevens, inkomen en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project. U heeft de mogelijkheid om de woning te accepteren of af te wijzen. Op dit moment zullen wij u de mogelijkheid geven om een (model) woning te bezichtigen, alvorens u uw verhuring definitief maakt. Als u de woning accepteert, zullen we uw dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm).

Stap 8: Is uw dossier akkoord bevonden door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief aan u toewijzen en sturen we u het huurcontract. Tenzij anders is aangegeven, ontvangt u het huurcontract per e-mail en kunt u deze digitaal ondertekenen. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met het verhuurteam.

Stap 9: Nu is het wachten tot uw woning wordt opgeleverd en u de sleutel in ontvangst kunt nemen. U ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.

Moeten er inschrijf- of bemiddelingskosten worden betaald?

U hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten/courtage. Voor de oplevering van de woning dient de eerste maand huur en de borg te zijn/worden overgemaakt via internetbankieren. Een borg is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien er niet (volledig) aan de inkomensvoorwaarden wordt voldaan of indien u zelfstandig ondernemer bent.

Inkomen & Toetsing
Wat zijn de inkomensvoorwaarden om te huren?

Om een woning te huren dien je de volgende inkomensvoorwaarden als richtlijn aan te houden:
- U heeft een vast aantoonbaar bruto maandinkomen van minimaal 3,5 x de maandhuur (exclusief de servicekosten). Vakantietoeslag, eventuele 13e maand en vaste bonussen mogen hierin worden meegerekend.
- Eventuele schulden of andere lasten worden in mindering gebracht op het inkomen.

Huurt u samen? Dan geldt het onderstaande:
- Het tweede inkomen kan voor 100% worden bijgeteld.

Bent u gepensioneerd?
- U heeft een vast aantoonbaar bruto maandinkomen van ca. 3 x de maandhuur. Eventuele vakantietoeslag en 10% van het eigen vermogen mag hierin worden meegerekend.

Zelfstandig ondernemer?
-  Wij kijken naar het resultaat van de afgelopen 2 jaar en eventuele privéonttrekking. Bij een recent gestarte onderneming zullen wij tevens een prognose willen ontvangen van het komende en lopende jaar. Hier geldt standaard een minimale waarborgsom ter grootte van 3 maanden.

 

 

Mogen ouders of derden garant staan als er niet voldaan wordt aan de inkomensvoorwaarden?

Garantstellingen van ouders of derden zijn niet mogelijk.

Telt een uitkering mee als inkomen en mag deze meegenomen worden in de inkomensberekening?

Een uitkering wordt als inkomen meegenomen mits het een uitkering voor langere periode betreft. Denk hierbij aan een WIA uitkering. Indien dit het geval is ontvangen wij graag het volgende van u:

• Toezeggingsbrief UWV in plaats van werkgeversverklaring
• Kopie bankafschrift waarop storting uitkering zichtbaar is

Daarna zullen wij intern beoordelen of u voldoet aan de inkomensvoorwaarden.

Kan ik als student de woning huren?

Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden.

Tenzij aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten niet mogelijk een woning te huren. Er worden geen garantstellingen door derden (ouders) geaccepteerd.

Wordt er een waarborgsom gevraagd? Zo ja, hoeveel bedraagt deze?

Een borg wordt niet standaard gevraagd, in sommige gevallen kan dit wel het geval zijn. Wanneer u zelfstandig ondernemer bent of wanneer u een tijdelijk contract heeft. De hoogte van de waarborgsom wordt bij de toewijzing vermeld.

Door hoeveel bewoners mag of moet de woning bewoond worden?

Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen.

Inschrijven
Hoe kan ik inschrijven?

Zie het 9 stappenplan bovenaan deze FAQ.

Welke documenten moet ik met het inschrijfformulier uploaden?

- Kopie legitimatiebewijs (geen rijbewijs en BSN-nummer en foto onherkenbaar gemaakt)
- Uittreksel BRP
- Verhuurdersverklaring/hypotheekhouders verklaring

Bent u in loondienst?
- Werkgeversverklaring
- Gewaarmerkt document ‘arbeidsverleden en loongegevens' van het UWV. Dit document kan alleen aangevraagd worden met een DigiD inlog. U kunt dit uploaden onder de kaart 'bankafschriften'.

Bent u gepensioneerd/AOW-gerechtigd?
- Jaaropgave van AOW en indien van toepassing pensioen
- Kopie bankafschrift waarop storting van 3 maanden AOW en indien van toepassing pensioen zichtbaar is

Bent u zelfstandig ondernemer?
- Recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
- Jaarcijfers van afgelopen 2 jaar (voorafgaand aan ondertekening huurovereenkomst) opgemaakt door accountant/administratiekantoor
- Prognose van het aankomende jaar

En indien van toepassing:
- Echtscheidingsconvenant
- Overzicht eigen vermogen
- In geval van verkoop van de huidige woning: de (voorlopige) koopakte + overzicht resterende hypotheek
- In geval van aanhouden van huidige koopwoning: een overzicht van de hypotheeklasten van de afgelopen 6 maanden

Wij zullen op basis van de aangeleverde documenten een screening uitvoeren. Het kan voorkomen dat wij aanvullende documentatie opvragen om een juiste beslissing te kunnen nemen. Vanzelfsprekend gaan wij hier uiterst zorgvuldig mee om.

Waar kan ik mijn gegevens uploaden?

Zie de woningselector

Hoe worden de woningen toegewezen?

De woningen worden toegewezen aan de best passende kandidaat. Dit doen we aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van het dossier en finale credit-check.

Wanneer hoor ik of ik een woning toegewezen heb gekregen?

Vrijwel direct na uw inschrijving proberen wij een eventuele beschikbare woning aan u te koppelen. Wij nemen dan ook spoedig contact met u op.

Huren
Kan ik de woningen bezichtigen?

Aangezien het nieuwbouw woningen betreffen en er op de bouwplaats hard wordt gewerkt en er strenge regels gelden voor het betreden van het bouwproject, kunnen we de woningen niet zomaar betreden. 

Wat is de minimale huurtermijn?

U huurt de woning voor minimaal 1 jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de 1e of 16e van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle maand.

Is er, naast de huurprijs, nog sprake van servicekosten?

Ja, de servicekosten zijn kosten bovenop de kale huur. Deze kosten zijn € 65,- of € 70,- per maand (verschil is het parkeren op maaiveldniveau of in de parkeergarage).
Voor de gezamenlijke ruimtes, waar alle bewoners gebruik van maken, worden bepaalde kosten gedeeld. U ontvangt hiervan altijd een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.

Is er, naast de huurprijs, nog sprake van overige kosten?

Ja, u dient rekening te houden met kosten voor warmte, (warm) water en elektra. 

Deze kosten noemen wij ook wel NUTS voorzieningen. Wij zorgen voor de technische aansluitingen van de verschillende voorzieningen. Het is aan u om hiervoor de leveringsovereenkomsten af te sluiten. Met betrekking tot warmte en water heeft u geen vrije keuze. Deze worden respectievelijk afgesloten bij Eneco en Dunea. Qua elektra bent u wel vrij om te kiezen. Let op: het daadwerkelijk aangaan van de contracten met de leveranciers kan pas bij oplevering aangezien dan de actuele meterstanden van belang zijn.  

Daarnaast wordt u, na inschrijving in het basisregister van de gemeente Den Haag, aangeslagen voor de gemeentebelastingen. Deze kosten kunt u gemakkelijk terugvinden op de website van de gemeente en de waterschapslasten via de website van het Hoogheemraadschap. 

Is er parkeergelegenheid bij de woningen?

Ja, elk appartement beschikt over 1 parkeerplaats op maaiveldniveau of in de parkeergarage.

Heeft de woning een eigen berging voor opslag van bijvoorbeeld fietsen?

Gebouw C heeft individuele bergingen op de begane grond en in de kelder.

Wanneer worden de woningen opgeleverd?

De woningen worden volgens prognose in het 4e kwartaal van 2021 opgeleverd.

Afwerking van de woningen/het complex
Hoe ziet de keuken eruit? Welke keukenapparatuur is aanwezig?

De luxe keuken wordt compleet en gebruiksklaar opgeleverd, inclusief: vaatwasser, inductiekookplaat, recirculatie afzuigkap, oven/magnetron, een koel-vriescombinatie en een composiet werkblad. Alle apparatuur is van het merk Siemens. De keukens zijn in een hoekopstelling geplaatst, zoals aangegeven op de plattegrond.

Hoe is de complete badkamer ingericht?

De volledig betegelde badkamer wordt ingericht opgeleverd inclusief wastafel, douchegelegenheid en douchescherm (kan per type verschillen). 

Hoe is het separate toilet afgewerkt?

De toiletruimte is voorzien van een hangend toilet met fontein en tot 1,50 meter betegeld.

Hoe zijn de wanden afgewerkt? Zijn er delen die niet op deze manier zijn afgewerkt?

Alle wanden zijn sausklaar met uitzondering van de technische ruimtes en bergruimte. Dit wil zeggen dat de wanden nog behandeld dienen te worden (licht opschuren en sausen of behangen). 

Mag ik boren in de muren/ iets ophangen / een kabel doorstrekken?

In de wanden zijn elektraleidingen opgenomen. Indien er geboord moet worden vooraf met een kabeldetectie de leidingen opzoeken. In een aantal ruimten zijn loze leidingen opgenomen voor het eventueel trekken van extra kabels. Leidingen mogen onder geen beding in vloeren of wanden gefreesd worden. De gaten en aanpassingen moeten bij oplevering worden dichtgezet.

Hoe is de vloer afgewerkt?

De vloer is afgewerkt met een hoogwaardige laminaatvloer (Quick-Step impressive 1856 zachte eik medium).

Hoe worden de woningen verwarmd?

De woningen zijn standaard voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming gevoed door stadsverwarming en een elektrische handdoek radiator in de badkamer.

Beschikt Juliana van Stolberglaan over een lift?

Ja, er is 1 lift beschikbaar per gebouw.

Is er een glasvezelaansluiting in Juliana van Stolberglaan aanwezig?

Ja, er is een aansluiting in het complex aanwezig.